PPP w Toruniu
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Unia Europejska


STRONA GŁÓWNA   •   PRACOWNICY   •   KONTAKTY
POMOC EFS
EFS        Flaga

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwił wyposażenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
W dniu 15 grudnia 2005 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu otrzymała 12 komputerów stacjonarnych, komputer przenośny, drukarkę laserową oraz skaner o łącznej wartości 57.810,92 złotych.
Celem udzielonego Poradniom wsparcia jest "przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, problemami psychologicznymi i logopedycznymi oraz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych".
COPYRIGHT © by EMAF