PPP w Toruniu
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Wzory wniosków


STRONA GŁÓWNA   •   PRACOWNICY   •   KONTAKTY
WZORY INFORMACJI I WNIOSKÓW DO ŚCIĄGNIĘCIA NA SWÓJ KOMPUTER
I SAMODZIELNEGO WYDRUKOWANIA
Wnioski należy złożyć w Poradni osobiście.

WZORY INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DLA UZYSKANIA OPINII - DO WYPEŁNIENIA
PRZEZ SZKOŁĘ / PRZEDSZKOLE:

Pobierz dokumentINFORMACJE o dziecku objętym opieką przedszkolną w wieku od 3 do 5 lat
Pobierz dokumentINFORMACJA o dziecku objętym opieką przedszkolną - klasa "0"
Pobierz dokumentINFORMACJA o uczniach nauczania zintegrowanego - klasa I - III
Pobierz dokumentINFORMACJA o uczniach od klasy IV szkoły podstawowej
Pobierz dokumentINFORMACJA o uczniu w związku z wyborem dalszego kształcenia - poradnictwo zawodowe
Pobierz dokumentINFORMACJA nauczyciela o uczniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Pobierz dokumentINFORMACJA szkoły o uczniu ubiegającym się o nauczanie indywidualne
Pobierz dokumentINFORMACJA o uczniu chorym w związku z wyborem kierunku kształcenia
Pobierz dokumentINFORMACJA o uczniu kierowanym do Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu
Pobierz dokumentINFORMACJA o uczniu objętym kształceniem specjalnym z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu głębszym (umiarkowanym lub znacznym)
Pobierz dokumentOPINIA RADY PEDAGOGICZNEJ o uczniu gimnazjum/ szkoły ponadgimnazjalnej
z trudnościami w pisaniu i czytaniu
Pobierz dokumentWNIOSEK DYREKTORA SZKOŁY dla ucznia gimnazjum/ szkoły ponadgimnazjalnej z trudnościami w pisaniu i czytaniu


WZORY WNIOSKÓW - DO WYPEŁNIENIA PRZEZ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA:

O WYDANIE OPINII

Pobierz dokumentZGŁOSZENIE na badanie
Pobierz dokumentWNIOSEK o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka


O WYDANIE ORZECZENIA

Pobierz dokumentWNIOSEK o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego
Pobierz dokumentWNIOSEK o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych / indywidualnych
Pobierz dokumentWNIOSEK o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Pobierz dokumentWNIOSEK o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego


WZORY ZAŚWIADCZEŃ - DO WYPEŁNIENIA PRZEZ LEKARZA:

Pobierz dokumentZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE dla ucznia ubiegającego się o nauczanie indywidualne/indywidualne przygotowanie przedszkolne
Pobierz dokumentZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie
w zawodzie ubiegającego się o nauczanie indywidualne


COPYRIGHT © by EMAF